“วิธีเลือกลูกค้า” ให้เห็นโพสเรา

โพสเอง ก็ต้องเลือกได้เองว่าอยากให้ใครเห็น หรือไม่อยากให้เห็น !!