Uplift Model คืออะไร !! ทำไม Data Scientist ต้องรู้

จะรู้ได้อย่างไรว่า คนนี้ซื้อ คนนี้ไม่ซื้อ คนนี้ไม่สนใจ อ่านเพิ่มเติม “Uplift Model คืออะไร !! ทำไม Data Scientist ต้องรู้”

4 วิธีแนะนำ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างยั่งยืน

“ผมค่อยๆไต่เต้าในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยการรับ ตำแหน่อ่านเพิ่มเติม “4 วิธีแนะนำ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างยั่งยืน”

5 วิธีมาลองเพิ่ม Performance ให้ Model กัน 😁

🚀 Accuracy พุ่งปรี๊ดดดดด ปร๋าดดดดดด 😋 ✅ 1. Handling Misอ่านเพิ่มเติม “5 วิธีมาลองเพิ่ม Performance ให้ Model กัน 😁”