ใครคือลูกค้าเรา “Custom Audiences”

สิ่งแรกในการวางกลยุทธ์คือถามตัวเองว่า “ใครคือลูกค้าเรา” ! แล้วอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ?