แก้ปัญหาดองหนังสือ !!!

พึ่งค้นพบวิธีอ่านหนังสือให้จบไวขึ้น ต้องเกริ่นก่อนว่าเปอ่านเพิ่มเติม “แก้ปัญหาดองหนังสือ !!!”

ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ

หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วทำ Checklist กันได้เลย. 📚 1. Mอ่านเพิ่มเติม “ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ”