ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ

หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วทำ Checklist กันได้เลย. 📚 1. Mอ่านเพิ่มเติม “ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ”