โควิด เป็นแล้วหาย ! Overfit เป็นแล้วไม่หาย !!!!

โควิด เป็นแล้วหาย !Overfit เป็นแล้วไม่หาย !!!! ใน Machiอ่านเพิ่มเติม “โควิด เป็นแล้วหาย ! Overfit เป็นแล้วไม่หาย !!!!”

ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ

หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วทำ Checklist กันได้เลย. 📚 1. Mอ่านเพิ่มเติม “ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ”