Road to Data Scientist with Machine Learning Projects

🙋 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร 🙋‍♂️

 1. เพื่อนๆที่สนใจเปลี่ยนสายงานปัจจุบันมาเป็น Data Scientist
 2. เพื่อนๆที่สนใจศึกษางานด้าน Data Science และการใช้งาน Machine Learning ในการทำงาน
 3. เพื่อนๆที่สนใจพัฒนาและฝึกทำ Data Project เพื่อใช้ในการสมัคร Data Scientist
 4. ทุกคนเลยที่อยากเริ่มต้นศึกษา Data Science และ Machine Learning สำหรับการเริ่มต้นสร้าง Data Projects ได้ด้วยตัวเอง
 5. จบไม่ตรงสายก็สามารถเรียนได้ เพราะคอร์สนี้ถูกออกแบบให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ หรือเตรียมตัวศึกษาเพื่อย้ายสายงาน
เพราะเราเข้าใจ จึงสอนด้วยความห่วงใย ❤️

เราออกแบบ Workshop เพื่อเริ่มต้นเป็น Data Scientist โดย Data Scientist ที่จบไม่ตรงสาย ดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ดีว่าความยากของการเริ่มต้นศึกษาเป็นอย่างไร Workshop นี้จึงออกแบบให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นศึกษาศึกษา Machine Leeaning โดยใช้ภาษา Python เน้นการใช้งาน Machine Learning เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ Machine Leaning พร้อมอธิบายผลให้กับ Business ได้อย่างมั่นใจ โดยเริ่มต้นได้ตั้งแต่ไม่มีประสบการณ์จนสามารถสร้าง Project เพื่อใช้ในการเริ่มต้นสมัครงาน Data Scientist ได้อย่างมั่นใจ


🤖 สิ่งที่จะได้จาก Workshop เรา 🚀

 1. สามารถใช้งาน Python ได้อย่างมั่นใจ
 2. ประยุกต์ใช้งาน Pandas กับการจัดการข้อมูล
 3. สามารถสร้าง Dashboard เพื่อสกัด Insight ออกมาได้
 4. เข้าใจข้อดี ข้อเสียของ Machine Learning แต่ละตัว
 5. เลือก Model ให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานได้
 6. เข้าใจ Data Science Project End-to-End
 7. การนำเสนอผลลัพธ์จาก Model และอธิบายให้ Business Team เข้าใจ
 8. สร้าง Data Project เพื่อใช้ในการสมัครงานสาย Data
เรียนรู้ และลงมือใช้งานเครื่องมือที่หลากหลาย

Python

SQL

Google Data Studio

Pandas

Airflow


🐣 เราสอนอะไรบ้าง 🐉

Basic Python Programming
 1. การใช้งาน Python และการเขียนคำสั่ง
 2. เข้าใจหลักการทำงาน และการจัดการ Error ที่เกิดขึ้น
 3. เข้าใจไวยกรณ์ต่างๆ และการนำไปใช้งานในการทำงานจริง
 4. การประยุกต์ใช้ในโจทย์ต่างๆทั่วไป
Pandas Data Manipulation
 1. การใช้งาน เพื่ออ่านข้อมูล และเซฟข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 2. การใช้งาน Library Pandas ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการทำงานกับ Data
 3. การใช้งาน Pandas ในการค้นหา Insight ข้อมูล
 4. การใช้ Pandas ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงข้อมูลเพื่อให้พร้อมใช้งาน
 5. การใช้งานที่จำเป็นซึ่งนำไปใช้ได้ทั้งงาน Data Science และ Data Engineering
Data Visualization with Google Data Studio
 1. การนำข้อมูลที่เตรียมมาจากการใช้งาน Pandas เพื่อเข้าสู่ Google Data Studio
 2. การใช้งาน Visulization เพื่อทำการค้นหา Insight ของ Data
 3. การสร้าง Dashboard เพื่อทำการอธิบายข้อมูล
Machine Learning for Data Science Project
 1. เข้าใจการทำงาน ของ Machine Learning ที่ใช้ในการทำงานจริง
 2. สามารถเขียนโค้ดเพื่อนำไปใช้งานจริงได้
 3. มีความเข้าใจในหลักการทำงานของ Machine Leaening แต่ละแบบ รวมถึงข้อดี ข้อเสีย
 4. เข้าใจข้อจำกัดของ Machine Learning แต่ละแบบกับ Data แต่ละชนิด
 5. การวัดประสิทธิภาพของ Model
Unsupervised Learning Techniques
 1. เข้าใจการทำงานของ Unsupervised Learning และข้อจำกัดของการใช้งาน
 2. สามารถเขียนโค้ดเพื่อนำไปใช้งานจริงได้
 3. การตีความจากผลของ Unsupervised Learning
Implement Model Pipeline Project
 1. การนำ Model ที่ได้มาสร้างเป็น Pipeline
 2. เรียนรู้การใช้งาน Airflow เครื่องมือที่ช่วยงานในการทำ Automate
 3. เรียนรู้การนำ Model ไปใช้จริงในการทำงาน
 4. เข้าใจสิ่งสำคัญต่างๆของ Model หลังจากการสร้าง และการใช้งานจริง
 5. การติดตามผลการทำงานของ Model
Interpreted Model for Business Perspective
 1. การปรับ Model ให้เหมาะกับผลลัพธ์ที่ต้องการของ Business
 2. การอธิบายผลลัพธ์ของ Model ว่าทำไมถึงทำนายออกมาแบบนี้
Create Own Data Projects
 1. สามารถสร้าง Data Project ได้ด้วยตนเอง
Basic SQL for Data Analysis
 1. เข้าใจการทำงานของ SQL
 2. สามารถใช้งาน SQL เพื่อเช็คข้อมูลเบื้องต้นได้
 3. สามารถใช้งาน SQL เพื่อค้นหา Insight ของข้อมูล
 4. สามารถใช้งาน SQL ในการเขียน Function
 5. สามารถใช้งาน SQL กับข้อมูล Timeseries ได้
Q & A, Interview
 1. เตรียมพร้อมทำ Resume ในสายงาน Data Scientist
 2. เตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งาน

❤️ ข้อดีของการเรียนกับเรา 😉

เรียนย้อนหลังได้ตลอด

ให้คำปรึกษาระหว่างเรียน

หลักสูตรย่อยเข้าใจง่าย
แม้เริ่มต้นจากศูนย์

สอนจากประสบการณ์
ทำงานจริง

แนะแนวการสมัครงาน สัมภาษณ์งานในสาย Data

ได้ทำ Data Projects
ใส่ใน Resume


🧑‍🏫 ลักษณะการเรียน 👩‍🏫

 1. เรียนสด Online ไปด้วยกันบน Facebook Group
 2. เริ่มเรียนพร้อมกันวันที่ 7 พฤษภาคม เรียนด้วยกันทุกเสาร์ เวลา 9 – 11 โมงเช้า
 3. เรียนร่วมกว่า 3 เดือนถึงวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2022
ตารางเรียน

🧋ประวัติผู้สอน 🍀

คุณบอยด์ สรทรรศน์ ศิริรัตนจักริน
Senior Data Scientist at AMEXGBT

คุณแป้ง ศุภมน เจนวรรธนะกุล
Ph.D candidate, Data Science
@NAIST, Japan


🍣 สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ 🍛

บุคคลทั่วไป
ราคา 5,500 บาท
นักเรียน และนักศึกษา
ราคา 4,400 บาท
ชำระได้ที่บัญชี

บัญชีกสิกร 119-2973488
นางสาวอิสรีย์ ศิริรัตนจักริน

หรือผ่าน QR Code

Published by BigData RPG

I'm just Ordinary Data Scientist who love in A.I., Machine learning, Deep Learning, and Business.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: