Missing Values คืออะไร

“ถ้าคุณเติม Missing Value ผิดวิธี
มันจะกลายเป็นการเพิ่ม Bias ให้กับ Data ของคุณเอง !”

เช้าวันจันทร์ บอยด์พาไปรู้จักกับ Missing Values กัน
ว่ามีกี่แบบที่พบบ่อยๆ
และแต่ละแบบเป็นอย่างไรกันบ้าง

😳 Missing Values คืออะไร

Missing Values คือ Data ที่ขาดหายไป
อาจจะมาจากหลากหลายสาเหตุ
ซึ่งหลายๆครั้งเราเองซึ่งเป็นคนที่เล่น Data
ก็ยากที่จะเข้าใจว่า Data เหล่านั้นหายไปได้อย่างไร

ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดขึ้น
หากเราไปสำรวจข้อมูลต่างๆกับลูกค้า
แล้วเราไปถามเรื่องน้ำหนัก ส่วนสูง
โดยที่มีการเก็บข้อมูลเรื่องของ ชื่อด้วย
เราอาจจะพบว่า
ข้อมูลที่เราเก็บมามีความไม่สมบูรณ์
หรือขาดหายไป
โดยเราอาจจะพบว่า ผู้หญิงไม่กรอกข้อมูลน้ำหนัก

..
หรือผู้ชายไม่กรอกเรื่องของรายได้
..
แล้วทีนี้ Missing Values ที่พบมีแบบไหนบ้างล่ะ !?

👩‍🔬 โดยทั่วไปจะถูกแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ

แต่บางงานวิจัยก็อาจจะพบมากกว่า 3 ชนิด

 1. MCAR (Missing completely at random)
  เมื่อ Missing Value เกิดขึ้นแบบ Random
  หรือเกิดแบบสุ่มทั่วทั้ง Dataset
  โดยที่ Data ที่ขาดหายไป
  ไม่ได้ขึ้นกับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง
  ..
  โดยทั่วไปเราจะรู้ได้ไงว่าเกิด MCAR
  เราจะทำการทดสอบ t-test
  โดยแบ่งเป็น Dataset 2 ส่วน
  แล้ววัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูล
  ถ้าพบว่าทั้ง 2 Dataset มีค่าเฉลี่ยไม่ต่างกัน
  ก็พอจะคาดการณ์ได้ว่า
  Dataset ของเรานั้นเป็น MCAR
 1. MAR (Missing at Random)
  Data ที่ขาดหายไปไม่ได้หายแบบสุ่มทั้ง Dataset
  แต่มีการขาดหายไปแบบสุ่มในกลุ่มของ Sub-dataset
  หรือจาก Sample ที่สุ่มมาอีกที
  ยกตัวอย่างเช่น
  Dataset ที่มีการถาม IQ
  ปรากฎว่า IQ ขาดหายไปในกลุ่มผู้สูงอายุุ
  แสดงว่า
  IQ ที่ขาดหายไปนั้น อายุมีผลทำให้ขาดหายไป
  เราจะเรียกกรณีนี้ว่า MAR
 1. NMAR (Not Missing at Random)
  เป็นกรณณีของ Data ที่ขาดหายไป
  มีความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อมูล
  ที่ทำการเก็บมาโดยตรง เช่น
  คนทีมีการศึกษาที่ไม่ดีนัก
  ก็มักไม่ให้คำตอบด้านการศึกษาว่าจบชั้นไหน
  Data ในส่วนนี้จึงเหมาะแก่การทำ Model
  เพราะเป็นการขาดหายไปที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
  หรือเราอาจจะเรียก NMAR ได้อีกมุมว่า
  เป็น Non-ignorable คือไม่อาจจะเผิดเฉยได้ ..
  ในขณะที่ MCAR และ MAR อาจจะถูกเรียกว่า
  Ignorable เพราะเป็นการเกิดแบบสุ่ม

🐣 โดยทั่วไปเราจัดการ Missing Value โดย
 1. Drop มันไปเลยสิครัช !!
  แต่ระวังจะไม่เหลือ Data ให้ใช้งานนะ
  แล้ว Data ที่มีก็อาจจะไม่เพียงพอไปใช้ทำ Model ต่อได้
  แล้วถ้า Data ที่หายไป
  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบคำถาม
  ยิ่งไม่ควรทำ
 1. Imputation หรือการเติมค่า
  Mean หรือ Median ก็เป็นวิธีที่เร็วและง่าย
  แต่ก็นั่นแหละ เรากำลัง Bias Data เราอยู่
  ดังนั้น พิจารณา Column ที่เราจะเติมดีดี
  บางทีอาจจะต้องถูก Treat ด้วยวิธีอื่นๆแทน
  ..
  ลองวิธี MICE หรือ (Multivariate Imputation
  by Chained Equations)
  โดยวิธีนี้เราต้อง Assume ว่า Data ของเรา
  Missing แบบ MAR
  จากนั้นจึงใช้ Model นี้เติมค่าทีละตัวแปร
  ก็คล้ายๆกับการทำนายค่าที่ขาดหายไปนั่นแหละ
 1. ใช้ Model ไปเลยสิ
  เช่นในกลุ่มของ Non-parametric
  ซึ่งให้ผลดีกับข้อมูลกลุ่ม MAR และ NMAR
  Model กลุ่มนี้ได้แก่ Random Forest ยังไงล่ะ !!
  ใช้ Decision Trees หลายๆต้นมาช่วยกันประมาณค่า
  GGEZ 🙈❤️

ทั้งนี้ อยากทิ้งท้ายว่า
ก่อนจะเติม Missing Value
หรือจัดการ Missingg Value
ให้คำนึงถึงว่าเราต้องการทำไปเพื่ออะไร
ทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไรจากการทำ
..
บางครั้งการเติม หรือการตัด Data
บางทีก็ไม่ต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากเลย
ถ้าเราเข้าใจ Data ที่เก็บมาอย่างแท้จริง

🎨 References:

View at Medium.com

https://www.researchgate.net/publication/262036960_Missing_Data_The_Importance_and_Impact_of_Missing_Data_from_Clinical_Research

https://www.theanalysisfactor.com/missing-data-mechanism/

Published by BigData RPG

I'm just Ordinary Data Scientist who love in A.I., Machine learning, Deep Learning, and Business.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: