แก้ปัญหาดองหนังสือ !!!

พึ่งค้นพบวิธีอ่านหนังสือให้จบไวขึ้น ต้องเกริ่นก่อนว่าเปอ่านเพิ่มเติม “แก้ปัญหาดองหนังสือ !!!”