ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ

หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วทำ Checklist กันได้เลย. 📚 1. Mอ่านเพิ่มเติม “ปี 2020 กับ Skills ของ Data Scientist ที่ต้องเจอ”

“วิธีเลือกลูกค้า” ให้เห็นโพสเรา

โพสเอง ก็ต้องเลือกได้เองว่าอยากให้ใครเห็น หรือไม่อยากให้เห็น !!

ใครคือลูกค้าเรา “Custom Audiences”

สิ่งแรกในการวางกลยุทธ์คือถามตัวเองว่า “ใครคือลูกค้าเรา” ! แล้วอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ?